Izobraževanja
Izobraževanja za zeleni prehod
Svetovanje podjetnikom in obrtnikom
Spodbujanje podjetnosti
Povezave med mladimi in gospodarstvom
Krepitev povezav med mladimi in gospodarstvom
Sončne elektrarne
Sončne elektrarne na občinskih stavbah
Priprava projektov
Priprava projektov, povezanih z zelenim prehodom
previous arrow
next arrow

Ni bilo najdenih objav!

Razvojne spodbude za obmejna problemska območja

Februarja 2022 je Vlada Republike Slovenije prvič doslej sprejela štiriletni Program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja, ki za obdobje 2022-2025 predvideva financiranje v skupni vrednosti 178,4 milijona evrov. Splošen...

Več ..

POSLANSTVO

Zavod za zeleni razvoj Soške doline je ustanovljen z namenom aktivnega delovanja na različnih področjih zelenega prehoda v občini Kanal ob Soči in tudi širše v regiji.

(Fotograf: Damijan Simčič)

Zavod za zeleni razvoj soške doline

Ustanovitev Zavod za zeleni razvoj Soške doline sta leta 2020 ustanovila Občina Kanal ob Soči in Salonit Anhovo, d. d. z namenom spodbuditi dejavnosti na področjih zelenega prehoda.
Pravnoorganizacijska oblika ​Zavod
Sedež Pionirska ulica 2, 5213 Kanal
Registracija Okrožno sodišče v Novi Gorici, dne 19. 1. 2021
Matična številka 8795827000
Davčna številka 92789137
Direktorica Mag. Almira Pirih
Odlok o ustanovitvi Zavoda za zeleni razvoj Soške doline 

VIZIJA

Zavod za zeleni razvoj Soške doline prepoznava razvojne priložnosti, povezane z zelenim prehodom in na podlagi tega spodbuja, pripravlja in v sodelovanju s partnerji izvaja različne razvojno usmerjene projekte. Ti omogočajo napredek lokalni skupnosti, višjo kvaliteto življenja občank in občanov, imajo pa tudi pozitiven vpliv na regijo.

(Fotograf: Damijan Simčič)

Aktivnosti zavoda

Informiranje in izobraževanje različnih ciljnih skupin na temo zelenega prehoda.

Informiranje in podpora podjetnikom in obrtnikom pri prijavljanju na razpise za pridobitev finančnih spodbud.

Izvedba delavnic in drugih oblik povezovanja mladih s podjetji v občini.

Sodelovanje z Občino Kanal ob Soči pri postavitvi sončnih elektrarn na stavbe v njeni lasti.

Priprava projektov in strategij, povezanih z zelenim prehodom, ter sodelovanje s partnerji na lokalnem in širšem območju.