2. javni razpis za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022

Datum objave: 7. 4. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.

Upravičenec: Fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v besedilu javnega razpisa

Razpisana vrednost: 22.650,24 EUR

Rok za prijave: 8. 5. 2023 do 23.59

Več