27. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin

Datum objave: 21. 4. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Namen: Predmet podpore so naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin, in sicer stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin, stroji za spravilo krompirja in čebule, stroji za spravilo buč, stroji za spravilo hmelja, stroji za obiranje in spravilo sadja, grozdja in oljk ter namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji.

Področje: Nakup kmetijske mehanizacije

Upravičenec: Upravičenec do podpore je določen v 6. členu Uredbe.

Razpisana sredstva: 15.000.000,00

Razpisan rok: 26. 7. 2023 do 14.00

Več