3. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo

Datum objave: 29. 11. 2021

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Naziv razpisa: 3. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo

Področje: Zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij.

Upravičenec: Upravičenec do podpore je: (1) fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z ZEKom-1, ali (2) projektno partnerstvo.

Razpisana vrednost: 5.243.000,00

Rok za prijave: 26. 1. 2022 do 14.00

Več