3. javni razpis za ukrep sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022

Datum objave: 7. 4. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Namen: Predmet 3. javnega razpisa je sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje.

Upravičenec: Fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije

Razpisana vrednost: 8.542,67 EUR

Rok za prijave: 8. 5. 2023 do 23.59

Več