30. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024, OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Datum objave: 1. 3. 2024

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva iz prvega odstavka 28.a člena Uredbe.

Upravičenec: Upravičenec do podpore je določen v 28.b členu Uredbe.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 5.000.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 500.000 EUR za naložbe nosilcev majhne kmetije (sklop A),
  • 3.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhne kmetije (sklop B),
  • 1.500.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Razpisan rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. marca 2024 do vključno 22. maja 2024, do 14. ure.

Več