6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Datum objave: 4. 3. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Naziv razpisa: 6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Namen: Cilj aktivnosti je odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018.

Upravičenec: Lastniki gozdov

Razpisana vrednost: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.470.000 EUR, od tega:
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, skupno 700.000 EUR (sklop A);
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017, skupno 300.000 EUR (sklop B);
– za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, skupno 450.000 EUR (sklop C);
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 20.000 EUR (sklop D).

Rok za prijave: 31. 12. 2024 do 12.00

Več