6. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Datum objave: 29. 4. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Naziv razpisa: 6. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Namen: Predmet javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Upravičenec: Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjuje pogoje za pridobitev podpore po tej uredbi.

Razpisana vrednost: 250.000,00

Rok za prijave: 1. 1. 2024 do 12.00

Več