8. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Datum objave: 11. 2. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Naziv razpisa: 8. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Področje: Naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov.

Namen: Predmet javnega razpisa je podpora za kolektivne naložbe v ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov iz sedme alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe. Cilj je povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

Upravičenec: (1) Skupina ali organizacija proizvajalcev ali (2) zadruga, če je najmanj polovica njenih članov vpisanih v RKG

Razpisana vrednost: 4.000.000,00

Rok za prijave: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 7. marca 2022 do vključno 7. maja 2022, do 14. ure.

Več