8. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Datum objave: 11. 2. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Naziv razpisa: 8. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Področje: Naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov.

Namen: Predmet javnega razpisa je podpora za kolektivne naložbe v ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov iz sedme alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe. Cilj je povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

Upravičenec: (1) Skupina ali organizacija proizvajalcev ali (2) zadruga, če je najmanj polovica njenih članov vpisanih v RKG

Razpisana vrednost: 4.000.000,00

Rok za prijave: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 7. marca 2022 do vključno 7. maja 2022 do 14. ure oziroma do 30. 6. 2022 do 14. ure oziroma do 7. septembra 2022 do 14. ure.

Več