9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu

Datum objave: 2. 3. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Naziv razpisa: 9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu

Področje: Kmetijski proizvodi

Namen: Cilja podukrepa sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

Upravičenec: Nosilec kmetije, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod ali gospodarska družba

Razpisana vrednost: 2.475.170,00

Rok za prijave: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 21. marca 2022 do vključno 25. maja 2022, do 14. ure oziroma do 14. 7. 2022 do 14. ure oziroma do 5. 10. 2022 do 14. ure.

Več