Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023

Datum objave: 30. 12. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Storitve: Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023

Predmet: Predmet javnega naročila je posredovanje znanja o ekološkem kmetovanju potencialnim KMG, ki bi se odločili za preusmeritev v ekološko kmetovanje, njihova večja boljša informiranost in usposobljenost o ekološkem kmetovanju, povečanje obsega ekološkega kmetovanja ter hitrejši in učinkovitejši prenos znanja v prakso na področju ekološkega kmetovanja.

Cilj: Cilj je večje število kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju KMG), ki kmetujejo po pravilih ekološkega kmetovanja – KMG v preusmerjanju in tudi ekoloških KMG. Cilj je tudi povečanje obsega kmetijskih zemljišč v uporabi in vključenih v preusmerjanju in v ekološko kmetovanje v letu 2023.

Upravičenec: Kmetijska gospodarstva

Rok za prijave: 6. 2. 2023 do 12.00

Več