Glavne aktivnosti Zavoda za zeleni razvoj Soške doline

Zavod za zeleni razvoj Soške doline prepoznava razvojne priložnosti in na podlagi tega spodbuja, pripravlja in v sodelovanju s partnerji izvaja različne razvojno usmerjene projekte, ki omogočajo napredek lokalni skupnosti, v kateri deluje, imajo pa tudi pozitiven vpliv na regijo.

Glavne aktivnosti:
– Vodenje postopkov postavitve sončnih elektrarn na objekte v lasti Občine Kanal ob Soči;
– Izobraževanje in informiranje različnih ciljnih skupin na temo zelenega prehoda;
– Informiranje in podpora različnim subjektom pri pripravi razvojnih projektov za pridobitev državnih in evropskih finančnih spodbud;
– Prijava projektov in priprava strategij v sodelovanju s partnerji na lokalnem in širšem območju.