BIZI Likvidnost energija

Datum objave: 22. 3. 2024

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Predmet: Finančni produkt BIZI LIKVIDNOST ENERGIJA je po vsebini likvidnostno posojilo za mikro, mala in srednje velika podjetja za projekte povezane z optimizacijo porabe energije zaradi energetske oziroma ukrajinske krize in draginje. Poudarek finančnega produkta je na aktivnostih vlagateljev za izvedbo vlaganj na področju obvladovanja porabe / izgube energije.

Namen in cilj: Namen finančnega produkta e zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi posledic energetske krize ter večja konkurenčnost, produktivnost ter tehnološka opremljenost podjetij zaradi izvedbe ukrepov za obvladovanje porabe / izgub energije. Cilj finančnega produkta je izvedba ukrepov vlagateljev na področju obvladovanja porabe / izgube energije. Pri izvajanju finančnega produkta SRRS daje prednost vlagateljem, ki se nahajajo na obmejnih problemskih območjih.

Vlagatelji:

  1. Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
    – pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),
    – fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
  2. Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
    – zadruga.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2022.
Vlagatelj lahko na javni razpis BIZI Likvidnost energija odda le eno vlogo.

Višina posojila: min. 80.000 €, max. 500.000 €

Oblika sredstev: Posojilo

Razpisan rok: Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 8. 4. 2024 do 17. 5. 2024 oz. do porabe sredstev.

Več