Delovni preizkus 2020

Datum objave: 27. 1. 2020

Razpisovalec: Zavod RS za zaposlovanje

Naziv razpisa: Delovni preizkus 2020

Področje: Delovni preizkus

Namen: Izvedba lokalnih programov delovnega preizkusa

Upravičenec: Delodajalci/brezposelni

Razpisana vrednost: 1.392.000,00

Rok za prijave: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 10. 2021

Več