Dr. Boris Sučić z Instituta »Jožef Stefan« v Kanalu predstavil razsežnosti zelenega prehoda

  • Post category:Novice

18. januarja 2022 je v dvorani Osnovne šole Kanal pod organizacijo Zavoda za zeleni razvoj Soške doline potekal posvet o zelenem dogovoru, ki ga je konec leta 2019 sprejela EU za doseganje podnebne nevtralnosti Evrope. Zeleni prehod in njegovo razsežnost v različnih sferah življenja je predstavil dr. Boris Sučić z Instituta »Jožef Stefan« z namenom ozaveščanja, kako lahko kot posamezniki, javni ali gospodarski subjekti pripomoremo k uresničitvi ciljev zelenega dogovora.

Uvodna beseda je pripadala županiji Občine Kanal ob Soči Tini Gerbec, ki je povedala, da si je Občina zastavila vrsto aktivnosti, s katerimi bo prispevala k zelenemu prehodu; od zagotavljanja pitne vode ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, do izgradnje kolesarskih povezav za spodbujanje trajnostne mobilnosti, priprav na izgradnjo obvoznice Kanala, ki bo center razbremenila prometa in s tem prispevala k zmanjševanju izpustov v okolje, do vzpostavitve sončnih elektrarn na stavbe v lasti Občine, ki bodo fosilna goriva nadomestila z obnovljivimi viri energije. Za pospešitev aktivnosti na področju zelenega prehoda je Občina skupaj s Salonitom Anhovo, d.d. ustanovila Zavod za zeleni razvoj Soške doline.

Direktorica Zavoda za zeleni razvoj Soške doline mag. Almira Pirih je izpostavila pomen izobraževanj na temo zelenega prehoda za različne ciljne skupine, začenši pri osnovnošolcih, ki se jim na ta način približa nove tehnologije na področju e-mobilnosti in s tem povezane bodoče poklice. Predstavila je tudi druge prednostne naloge in sicer na področju spodbujanja podjetnosti med različnimi ciljnimi skupinami, priprave projektov, povezanih z zelenim prehodom, in področju obnovljivih virov energije oziroma nameščanja sončnih elektrarn na občinske objekte.

Osrednja predstavitev je pripadala dr. Borisu Sučiću z Instituta »Jožef Stefan« – Center za energetsko učinkovitost, ki je uvodoma predstavil pomen nenehnega izobraževanja in s tega vidika pozdravil posvet, ki ga je organiziral Zavod. Izpostavil je ambiciozno postavljen cilj Občine, da na strehe svojih stavb namesti sončne elektrarne, s katerimi bo dosegla zmanjšanje stroškov električne energije v stavbah v njeni lasti,  vključevanje gospodinjstev v energetske skupnosti in s tem zmanjšanje stroškov za električno energijo ter zmanjšanje ogljičnega odtisa.

Kot ključne izzive za Slovenijo na področju energetske in podnebne politike je dr. Sučić izpostavil postopno zmanjšanje porabe energije in povečevanje energetske in snovne učinkovitosti, pospešeni razvoj omrežja za distribucijo električne energije in povezovanje sektorjev, postopno opuščanje fosilnih virov v vseh sektorjih, trajnostno upravljanje prometa, pospešeni razvoj sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja ter dekarbonizacijo oskrbe z zemeljskim plinom. Izziv pa je tudi tehnološki razvoj in komercialni preboj obnovljivih virov energije, naprednih tehnologij in storitev, vključno s shranjevanjem, učinkovito rabo energije in proizvodnjo plinov obnovljivega izvora. Pri tem je poudaril, da so izzivi zelo veliki, saj Evropska komisija pričakuje, da Slovenija naredi v desetih letih tisto, kar si je zadala za obdobje dvajsetih let. Predstavil je več naprednih projektov, ki že tečejo v smeri zelenega prehoda, ter nujnih vsebin, ki jih bo potrebno zasledovati za dosego uspešnega zelenega prehoda.

Posvet se je po razpravi z udeleženci sklenil z zaključkom, da na eni strani lahko na zeleni prehod gledamo kot na problem, po drugi pa nam prinaša izzive in nove priložnosti, ki jih sicer ne bi prepoznali. Bistveno za njihovo realizacijo pa je povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov na lokalnem, regionalnem in tudi širšem območju.