Drugi javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027

Datum objave: 15. 3. 2023

Razpisovalec: Organ upravljanja transnacionalnega programa Srednja Evropa

Namen: Tudi v okviru drugega razpisa s proračunom v višini 130 milijonov EUR, ki bo podpiral organizacije pri reševanju skupnih izzivov evropskih regij in mest, so razpisane vse prioritete:

  • Prioriteta 1: sodelovanje za pametnejšo Evropo
  • Prioriteta 2: sodelovanje za bolj zeleno Evropo
  • Prioriteta 3: sodelovanje za boljšo povezanost v Evropi
  • Prioriteta 4: sodelovanje za bolj socialno Evropo
  • Prioriteta 5: Evropa, ki je bližje državljanom

Upravičenec: Na razpis se lahko prijavijo javni organi ter neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa Interreg Europe (sklop za medregionalno sodelovanje podpira celotno ozemlje Unije, vključno z najbolj oddaljenimi regijami). Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisana sredstva: 130 milijonov EUR

Rok prijave: 9. 6. 2023

Več