Evropski poslanec Franc Bogovič na petkovem posvetu o razvoju podeželja pozdravil zasnovano Pametno vas na območju KS Anhovo – Deskle  

  • Post category:Novice

V petek, 17. junija 2022, je v dvorani Kulturnega doma v Desklah potekal Posvet o razvoju podeželja z osrednjim gostom Francem Bogovičem, evropskim poslancem in sopredsednikom Medskupine Evropskega parlamenta RUMRA in Pametne vasi, na katerem je Zavod za zeleni razvoj Soške doline predstavil zasnovano strategijo Pametne vasi na območju KS Anhovo – Deskle. Poslanec se je pred posvetom mudil na Občini Kanal ob Soči in nato v družbi Salonit Anhovo d. d. na temo vodikove doline.

Zavod za zeleni razvoj Soške doline (Zavod) je skupaj z Občino Kanal ob Soči (Občina) konec preteklega leta na osnovi analize razvojno potencialnih lokacij v občini, definiral krajevno skupnost Anhovo – Deskle kot območje, ki ponuja različne izzive in priložnosti za uvajanje koncepta Pametne vasi. Na tej osnovi je zasnoval Strategijo Pametne vasi na območju KS Anhovo – Deskle za obdobje 2022-2030, ki bo smiselno vključena tudi v strategijo Lokalne akcijske skupine (LAS) Dolina Soče za obdobje 2023 – 2027. Strategija Pametne vasi je v skrbništvu Zavoda, kar pomeni, da bo slednji skupaj z deležniki iz lokalnega okolja spremljal njeno uresničevanje in jo skladno z novimi pobudami tudi dopolnjeval.

Obisk evropskega poslanca Franca Bogoviča se je pričel na Občini Kanal ob Soči, kjer je županja Tina Gerbec predstavila že izvedene in načrtovane aktivnosti za razvoj in zeleno preobrazbo občine. V družbi predstavnikov uprave Salonita Anhovo, d. d. in podjetja ECUBES d. o. o. je v industrijski coni Anhovo sledil ogled prve vodikove polnilnice v Goriški regiji kot del oblikovanja čezmejnega vodikovega ekosistema Severni Jadran, ki so ga podprli različni gospodarski partnerji ter vlade Slovenije, Hrvaške in italijanske dežele Furlanije-Julijske krajine.

Osrednja prireditev je ob prisotnosti predstavnikov KS Anhovo – Deskle potekala v Kulturnem domu v Desklah. Poslanec Franc Bogovič, idejni soustvarjalec koncepta Pametnih vasi, je na posvetu predstavil namen in razvojna področja Pametnih vasi ter dolgoročno vizijo za prihodnost podeželskih območij EU. Na posvetu so sodelovali županja občine Kanal ob Soči Tina Gerbec s poudarkom na aktivnostih Občine na področju zelenega prehoda, Rajko Leban, direktor Goriške Lokalne Energetske Agencije, Nova Gorica (GOLEA) s predstavitvijo energetskih skupnosti kot priložnosti za razvoj podeželja, ter Simon Škvor, direktor Posoškega razvojnega centra in vodilni partner LAS Dolina Soče, ki se je osredotočil na delovanje lokalnih akcijskih skupin LAS in vključevanje obravnavane Pametne vasi v strategijo LAS Dolina Soče. Almira Pirih, direktorica Zavoda za zeleni razvoj Soške doline, je predstavila zasnovane projekte v okviru Pametne vasi KS Anhovo – Deskle.

Obisk poslanca se je zaokrožil z ogledom Športnega parka Ložice, kjer so začrtani projekti s področij turizma, trajnostne mobilnosti, obnovljivih virov energije in družbenega življenja. Ostali projekti na območju KS Anhovo – Deskle pa obsegajo še razvoj na področjih kulture, socialne in stanovanjske oskrbe, digitalnega izobraževanja in kmetijstva.