Gradnja sončnih elektrarn na petih občinskih stavbah

  • Post category:Novice

Občina Kanal ob Soči bo naredila pomemben korak na poti zelenega prehoda

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na 8. izredni seji dne 20. aprila 2022 sprejel sklep o izboru prijavitelja, s katerim bo Občina podpisala služnostno pogodbo z namenom postavitve sončnih elektrarn.

Občina Kanal ob Soči je v smeri Zelenega dogovora, ki ga je Evropska komisija predstavila konec leta 2019 kot odgovor na podnebne spremembe, sprejela odločitev, da bo strehe stavb v svoji lasti opremila s sončnimi elektrarnami. Postopke za to aktivnost vodi Zavod za zeleni razvoj Soške doline v sodelovanju z Goriško Lokalno Energetsko Agencijo (GOLEA).

Občina Kanal ob Soči je 18. februarja 2022 na svoji spletni strani objavila Javni poziv za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju za namen postavitve malih sončnih elektrarn na strehe sledečih stavb: Osnovna šola Kanal in Športna dvorana Kanal, Osnovna šola Deskle in Športna dvorana Deskle ter Kulturni dom Deskle. Na tej podlagi je občinski svet na 8. izredni seji 20. aprila 2022 s sklepom potrdil, da bo družba RES ERP d.o.o. iz Črnuč tista, ki bo po podpisu služnostne pogodbe za najem streh, na le-te postavila sončne elektrarne.

Občina je s to odločitvijo naredila pomembne korake v smeri zelenega prehoda, saj bo s postavitvijo sončnih elektrarn prispevala k zmanjšanju ogljičnega odtisa. Izpusti ob proizvodnji električne energije v višini 513.817 kWh/leto bodo zmanjšani za 260 ton letno oz. v 25-letnem obdobju za 6.503 tone. Poleg tega si je s fiksno ceno električne energije za obdobje 25-ih let zagotovila prihranke pri stroških te energije. Dodatno pa bo letno proizvedeno električno energijo poleg navedenih stavb možno porabiti tudi na nekaterih drugih stavbah v občinski lasti (na čistilnih napravah v Kanalu in Desklah in na občinski stavbi).

Postavitev sončnih elektrarn bo izvedena postopno, zadnje bodo postavljene v začetku prihodnjega leta.

Občina skupaj z Zavodom za zeleni razvoj Soške doline nadaljuje z aktivnostmi postavitve sončnih elektrarn tudi na druge strehe stavb v njeni lasti.

Sorodni članki:
Sporočilo za javnost – Gradnja sončnih elektrarn na petih občinskih stavbah
Občini, ki pri fotovoltaikah premikata mejnike: Kanal ob Soči in Hrastnik