Hitrejši vstop mladih na trg dela

Datum objave: 29. 7. 2022

Razpisovalec: Zavod RS za zaposlovanje

Naziv razpisa: Hitrejši vstop mladih na trg dela

Predmet: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Hitrejši vstop mladih na trg dela, ki obsega vključevanje mladih brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za nedoločen čas.

Subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih, starih do 25 let, za nedoločen čas znašajo za izbrane delodajalce od 5.400 do 8.820 EUR. Delodajalci zagotavljajo tudi mentorstvo ter usposabljanje ali izobraževanje tako osebi kot mentorju v trajanju vsaj 30 šolskih ur/osebo.

Namen: Namen javnega povabila je spodbujanje delodajalcev k:

  • zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine za nedoločen čas,
  • pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob pomoči mentorja,
  • usposabljanju ali izobraževanju vključenih oseb in njihovih mentorjev.

Upravičenec: Delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali so samozaposlene, zagotavljajo mentorja z vsaj 3 leti delovnih izkušenj ter izpolnjujejo tudi vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Razpisana vrednost: Za obdobje 2022–2026 je na voljo okvirno 27,36 milijonov EUR.

Rok za prijave: Javno povabilo je odprto od vključno 16. 8. 2022 do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do vključno 31. 1. 2023.

Več