Javni poziv 109SUB-PPŠ23: Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev

Datum objave: 28. 7. 2023

Razpisovalec: Eko Sklad

Predmet: Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v nakup okolju prijaznih novih vozil za izvajanje javnega prometa za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjev in sicer, če je vozilo:
– na električni pogon, brez emisij CO2 na izpustu ali
– na vodik, brez emisij CO2 na izpustu.

Namen: Namen javnega poziva je spodbujanje nakupa okolju prijaznih vozil zaradi širitve oziroma vzpostavitve novih linij javnega prometa ali šolskih prevozov ali zamenjave obstoječih zastarelih vozil z visokimi izpusti delcev PM10 z okolju prijaznimi vozili na linijah javnega potniškega prometa ali šolskih prevozov. V obeh primerih je namen tega javnega poziva tudi s sodobnimi vozili znižati raven hrupa in povečati število prepeljanih potnikov v javnem potniškem prometu ter tako izboljšati trajnostno mobilnost prebivalcev. Skupni učinek je manjša onesnaženost zunanjega zraka s PM10 oziroma izboljšanje kakovosti zraka in bivanja.

Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena za nakup novih vozil naslednjih kategorij:
– M1 z vsaj sedmimi sedeži poleg sedeža voznika (npr. kombi),
– M2,
– M3, in/ali
– vozil drugih kategorij (razen M1) z vsaj petimi sedeži poleg vozniškega sedeža (npr. minibus) ali nadgradnjami z najmanj enim ali največ tremi priklopniki (npr. cestni turistični vlak), ki bodo namenjena izključno za javni prevoz potnikov (tudi otrok, mlajših od 12 let) in ki bodo namenjena širitvi ali vzpostaviti novih linij javnega potniškega prometa ali šolskih prevozov oziroma bodo na obstoječih linijah javnega prometa ali šolskih prevozih nova vozila nadomestila obstoječa vozila v lasti občine, namenjena javnemu prometu za prevoz potnikov in njihove prtljage ali šolskemu prevozu emisijskega razreda EURO III in nižje.

Upravičenec: Občine

Razpisana vrednost: 10.000.000,00

Rok za prijave: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS

Več