Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud za spodbujanje podjetniških kompetenc pri mladih

Datum objave: 27. 3. 2023

Razpisovalec: SPIRIT Slovenija

Predmet: Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud, namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti v letih 2023/2024.

Cilj javnega poziva je:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti in veščin, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti …;
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo;
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji;
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov, staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.

Iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol se s tem javnim pozivom lahko financirajo naslednje aktivnosti:

  • izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (Aktivnost A: delavnica ZUIP);
  • izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih (Aktivnost B: Startup vikend);
  • izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade (Aktivnost C).

Ciljna skupina: Mladi, ki so v redni šolski sistem vpisani v šolskem letu 2023/2024.

Upravičenec: Osnovne in srednje šole, ki so vpisane v seznam šol, objavljen na spletni povezavi Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Razpisana sredstva: 250.000,00 EUR

Razpisan rok: Rok za oddajo vlog je 20. april 2023. Sredstva se bodo podelila po vrstnem redu prispetja popolnih vlog do porabe sredstev.

Več