Javni poziv “Varovanje inovacijskega potenciala”

Datum objave: 18. 10. 2021

Razpisovalec: SPIRIT Slovenija

Naziv razpisa: Javni poziv “Varovanje inovacijskega potenciala”

Področje: Sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca

Namen: Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapitala – dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi na ta javni poziv, na raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja v obdobju upravičenosti stroškov, ki ga določa 9. točka javnega poziva. Raziskovalno razvojna in inovacijska dejavnost prijavitelja se uvršča v vsaj eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije – S4 in prispeva tudi k digitalnemu ali zelenemu gospodarstvu.

Upravičenec: Na javni poziv lahko kandidirajo mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe (d.n.o., k.d., d.o.o., d.d., k.d.d., SE), samostojni podjetniki posamezniki (s.p.) ali zadruge (z.o.o., z.b.o.).

Razpisana vrednost: 7.000.000,00

Rok za prijave: 1. rok: od 11. 10. 2021, 13:30 do 15. 11. 2021, 13:00; 2. rok: od 9. 5. 2022, 10:00 do 31. 05. 2022, 13:00

Več