Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini (JP1–FRANKFURT-MOBILNOST–2023)

Datum objave: 13. 1. 2023

Razpisovalec: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

Področje: Mobilnost

Predmet: Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov mobilnosti avtorjem leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, založnikom/urednikom izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, literarnim agentom, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del enega ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del; prevajalcem leposlovnih ali humanističnih del iz slovenskega v tuje jezike in iz tujih jezikov v slovenski jezik ter drugim predstavnikom podjetij, ki se ukvarjajo z založništvom. Sofinancirani bodo projekti mobilnosti, ki se nanašajo na vabljene nastope na kulturnih prireditvah v Italiji, Avstriji, Nemčiji ali Švici, namenjene predvsem širši javnosti.

Upravičenec: Na poziv za izbor projektov s področja mobilnosti se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja.

Razpisana vrednost: 68.785,64

Rok za prijave: 30. 9. 2023

Več