Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva (Načrt za okrevanje in odpornost)

Datum objave: 18. 3. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Naziv razpisa: Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva (Načrt za okrevanje in odpornost)

Področje: Digitalna preobrazba

Namen: Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarstvo (velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji) k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij, s pomočjo uporabe naprednih digitalnih tehnologij, s čimer se bo vplivalo na:

  • dvig in rast produktivnosti,
  • optimizacijo in znižanje proizvodnih stroškov in stroškov izvajanja storitev ter poslovanja,
  • večjo konkurenčnost in bolj odprt trg ter večje možnosti komercializacije inovativnih rešitev.

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti projektov celovite digitalne preobrazbe podjetij ali digitalne preobrazbe njihovih posameznih poslovnih funkcij. Projekte bodo izvajali konzorciji podjetij, sestavljeni iz najmanj enega velikega podjetja in vsaj dveh dodatnih partnerjev, ki morata biti MSP. Rezultat projektov, ki bodo prejeli sofinanciranje, mora biti izvedena celovita digitalna preobrazba podjetja ali digitalna preobrazba njegovih posameznih poslovnih funkcij.

Upravičenec: Projekte bodo lahko izvajali konzorciji od treh do desetih podjetij, od katerih bo vsaj eno veliko podjetje in vsaj dva MSP.

Razpisana vrednost: 44.000.000

Rok za prijave: 28. 4. 2022 do 23.59

Več