Javni razpis »eksperimentalni projekti – celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike«

Datum objave: 9. 6. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Namen: Namen javnega razpisa je prispevati k celovitemu dvigu digitalnih kompetenc in temeljnih znanj s področja računalništva in informatike (RIN) obstoječim generacijam otrok, učencev in dijakov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, s poudarkom pri pouku ter k zmanjšanju vrzeli med potrebami trga dela in izobraževanjem.

Cilj: Cilj javnega razpisa je izvedba eksperimentalnih projektov razvoja in preverjanja digitalnih kompetenc in temeljnih znanj RIN učečih se na najmanj 110 VIZ, ki imajo izkušnje s pristopi oz. strategijami na razpisanem področju in ob upoštevanju dosedanjih rezultatov doma in v tujini.

Upravičenec: Na javni razpis se lahko kot konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim) prijavijo vrtci, osnovne šole, gimnazije, srednje poklicne in strokovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dijaški domovi, javni visokošolski zavodi, javni zavodi po 28. členu ZOFVI ter javni raziskovalni zavodi. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisana sredstva: Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis do vključno leta 2026, je okvirno do 9.000.000,00 EUR.

Razpisan rok: Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 12. 7. 2023, za drugo odpiranje pa 27. 9. 2023.

Več