Javni razpis JSKD za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti za leto 2023

Datum objave: 31. 3. 2023

Razpisovalec: Javni sklad za kulturne dejavnosti

Predmet: Predmet javnega razpisa MKC-2023 je sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov.

Cilj: Cilj javnega razpisa je zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti z namenom ohranjanja dosežene in izenačevanja stopnje razvojnih standardov prostorskih razmer in opreme za potrebe mladinske kulturne dejavnosti.

Upravičenec: Na razpis se lahko prijavijo društva ali zasebni zavodi v Republiki Sloveniji, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti, posredovanje kulturnih dobrin ali Dej.d.n.članskih organizacij. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisana sredstva: 100.000,00

Rok prijave: Razpis se začne 31. 3. 2023 in se zaključi 3. 5. 2023.

Več