Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

Datum objave: 3. 6. 2019

Razpisovalec: SPIRIT

Naziv razpisa: Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

Področje: Trženje blagovnih znamk

Namen: Podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih

Upravičenec: MSP

Razpisana vrednost: 4.700.000,00

Rok za prijave: 3. rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 3. 5. 2022

Več