Javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor projektov krepitve podpornega okolja v kulturi v letu 2023

Datum objave: 31. 3. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo

Predmet: Predmet Javnega razpisa za izbor projektov krepitve podpornega okolja v kulturi v letu 2023 je sofinanciranje podpornih projektov vsebinskih mrež za nevladne organizacije v kulturi, podpornih projektov stanovskih organizacij v kulturi in podpornih projektov nevladnih organizacij v kulturi, ki izvajajo podporne vsebine.

Razdeljen je v tri sklope:

  • sklop A: sofinanciranje podpornih projektov vsebinskih mrež za nevladne organizacije v kulturi;
  • sklop B: sofinanciranje podpornih projektov stanovskih organizacij v kulturi;
  • sklop C: sofinanciranje podpornih projektov nevladnih organizacij v kulturi, ki izvajajo podporne vsebine.

Upravičenec: Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so vsaj od leta 2019 nevladne organizacije (ob upoštevanju določil ZNOrg), ki izvajajo podporne aktivnosti na področju kulture, kulturno-umetniške dejavnosti ali posredujejo kulturne dobrine v Sloveniji ali so vsaj od leta 2019 nevladne organizacije, ki združujejo nevladne organizacije in/ali posameznike, ki delujejo na področjih kulture. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisana sredstva: Predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov, je 150.000 EUR.

Rok prijave: 8. 5. 2023

Več