Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil

Datum objave: 17. 6. 2022

Razpisovalec: Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Namen: Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij pri investicijah, ki so potrebne za izvedbo novih projektov, katerih cilj je ohranjanje obstoječih delovnih mest in odpiranje novih zaposlitev, izboljšanje tržnega položaja, prodor na nove trge ter širitev in obnova dejavnosti.

Predmet: Predmet razpisa so neposredna dolgoročna investicijska posojila za pospeševanje razvoja v mikro, malih in srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

Upravičenec: Mikro, mala in srednja podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba

Razpoložljiva sredstva: 650.000,00

Rok za prijave: v letu 2022: 16. 9., 7. 10., 7. 11., 2. 12.; v letu 2023: 6. 1., 3. 2., 3. 3., 7. 4., 12. 5., 2. 6., 8. 9.

Več