Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil

Datum objave: 4. 6. 2021

Razpisovalec: Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Naziv razpisa: Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil

Namen: Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij pri investicijah, ki so potrebne za izvedbo novih projektov, katerih cilj je ohranjanje obstoječih delovnih mest in odpiranje novih zaposlitev, izboljšanje tržnega položaja, prodor na nove trge ter širitev in obnova dejavnosti.

Upravičenec: Mikro, mala in srednja podjetja na območju mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba

Razpisana vrednost: 650.000,00

Rok za prijave: v letu 2021: 18. 6., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12.; v letu 2022: 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 2. 9.

Več