Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za gospodarstvo

Datum objave: 30. 6. 2023

Razpisovalec: Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Namen: Namen javnega razpisa je omogočiti gospodarskim subjektom lažji dostop do ugodnih virov financiranja za ohranjanje likvidnosti ter razvijanje poslovanja in spodbujanje podjetij pri investicijah, ki so potrebne za izvedbo novih projektov, katerih cilj je ohranjanje obstoječih delovnih mest in odpiranje novih zaposlitev, izboljšanje tržnega položaja, prodor na nove trge ter širitev in obnova dejavnosti.

Predmet: Predmet razpisa so neposredna dolgoročna posojila za financiranje investicij in potreb po obratnih sredstvih za pospeševanje razvoja in tekoče poslovanje v mikro, malih in srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

Upravičenec: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-­­­Kostanjevica, Renče-­Vogrsko in Šempeter­-Vrtojba ter ustrezajo kriterijem za mikro, mala in srednja podjetja.

Razpoložljiva sredstva: 1.300.000,00

Rok za prijave: 8. 9., 9. 10., 6. 11., 1. 12. 2023

Več