Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za podporo poslovanja

Datum objave: 17. 6. 2022

Razpisovalec: Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Namen: Namen javnega razpisa je omogočiti gospodarskim subjektom lažji dostop do ugodnih virov financiranja za ohranjanje likvidnosti in razvijanje poslovanja

Predmet: Predmet razpisa so neposredna dolgoročna posojila za financiranje obratnih sredstev, ki jih mikro, mala in srednja podjetja na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške potrebujejo za tekoče poslovanje in izvedbo razvojnih projektov.

Upravičenec: Mikro, mala in srednja podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba

Razpoložljiva sredstva: 650.000,00

Rok za prijave: v letu 2022: 16. 9., 7. 10., 7. 11., 2. 12.; v letu 2023: 6. 1., 3. 2., 3. 3., 7. 4., 12. 5., 2. 6., 8. 9.

Več