Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za podporo poslovanja

Datum objave: 4. 6. 2021

Razpisovalec: Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Naziv razpisa: Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za podporo poslovanja

Namen: Namen javnega razpisa je omogočiti gospodarskim subjektom lažji dostop do ugodnih virov financiranja za ohranjanje likvidnosti in razvijanje poslovanja

Upravičenec: Mikro, mala in srednja podjetja na območju mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba

Razpisana vrednost: 400.000,00

Rok za prijave: v letu 2021: 18. 6., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12.; v letu 2022: 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 2. 9.

Več