Javni razpis neposrednih posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva v letu 2021

Datum objave: 4. 6. 2021

Razpisovalec: Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Namen: Namen razpisa je povečanje konkurenčnosti in izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev ter ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta na kmetiji.

Predmet: Predmet razpisa je dodelitev dolgoročnih posojil za naložbe v osnovno kmetijsko dejavnost, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in nekmetijske dejavnosti na kmetiji (dopolnilne dejavnosti na kmetiji).

Upravičenec: Na razpis se lahko prijavijo mikro kmetijska gospodarstva – fizične osebe, ki opravljajo osnovno kmetijsko dejavnost in/ali drugo dopolnilno dejavnost na kmetiji (predelava in trženje kmetijskih proizvodov in druge nekmetijske dejavnosti na kmetiji). Prijavitelj mora imeti sedež kmetije na območju mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba, naložba pa mora biti realizirana na območju občin ustanoviteljic sklada.

Razpoložljiva sredstva: 500.000,00

Rok za prijave: v letu 2021: 18. 6., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12., v letu 2022: 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 2. 9.

Več