Javni razpis neposrednih posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva v letu 2023

Datum objave: 30. 6. 2023

Razpisovalec: Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Namen: Namen razpisa je povečanje konkurenčnosti in izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev ter ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta na kmetiji.

Predmet: Predmet razpisa je dodelitev dolgoročnih posojil za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in nekmetijske dejavnosti na kmetiji (dopolnilne dejavnosti na kmetiji).

Upravičenec: Na razpis se lahko prijavijo mikro kmetijska gospodarstva – fizične osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji (predelava in trženje kmetijskih proizvodov in druge nekmetijske dejavnosti na kmetiji). Prijavitelj mora imeti sedež kmetije na območju mestne občine Nova Gorica, občine Brda, občine Kanal ob Soči, občine Miren-Kostanjevica, občine Renče-Vogrsko ali občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju občine ustanoviteljice), naložba pa mora biti realizirana na območju občin ustanoviteljic sklada.

Razpoložljiva sredstva: 500.000,00

Rok za prijave: 8. 9. , 9. 10., 6. 11., 1. 12. 2023

Več