Javni razpis P1 PLUS 2023 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 24. 3. 2023

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Predmet: Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d..

Namen: Namen produkta P1 plus 2023 je zagotavljati ugodno financiranje MSP ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej: – za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP, – za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja, – za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Upravičenec: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Višina garancijskega in subvencijskega potenciala: Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 60.000.000 EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 6.000.000 EUR.

Razpisan rok: Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog v letu 2023: 15. 4., 5. 5., 25. 5., 15. 6., 5. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10. in 15. 10.. Javni razpis bo odprt do 15. 10. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Več