Javni razpis P7-2 2023 COVID mikrokrediti 2023

Datum objave: 3. 3. 2023

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Področje: Mikrokrediti

Predmet: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja

Namen: Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi epidemije COVID-19, kar se kaže kot upad čistih prihodkov iz poslovanja za najmanj 10 % v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019.

Upravičenec: Mikro, mala in srednje velika podjetja

Razpoložljiva sredstva: 5.000.000,00 EUR

Rok za prijave: 24. 4. 2023 do 14:00

Več