Javni razpis P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023

Datum objave: 13. 10. 2023

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Namen: Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic poplav v avgustu 2023 na gospodarstvo.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki , zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisana sredstva: Skupni razpoložljivi znesek razpisa je v višini 30.000.000 EUR.

Rok prijave: Javni razpis ima dva prijavna roka za oddajo vloge: 9. 11. 2023 do 14. ure in 20. 12. 2023 do 14. ure. Javni razpis bo odprt do 20. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

Več