Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025

Datum objave: 5. 8. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Naziv razpisa: Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025

Namen: Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oziroma povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Predmet: Predmet javnega razpisa je zagotovitev strokovne pomoči podjetjem v Akademiji TKT (faza A) ter sofinanciranje izvedbenih projektov z vključeno procesno in/ali organizacijsko inovacijo (faza B) na področju prehoda iz linearnih v krožne procese kreiranja vrednosti produktov in storitev.

Predmet javnega razpisa se glede na ciljne skupine izvaja prilagojeno v dveh sklopih:
– sklop I, namenjen MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih;
– sklop II, namenjen zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih.

Upravičenec: Zagonska, mikro, mala in srednja podjetja

Razpisana vrednost: 17.972.400,00

Rok za prijave: Roki za oddajo vlog za Fazo A – Sklop I: 16. 1. 2023, 15. 6. 2023, 15. 11. 2023 in 15. 3. 2024. Roki za oddajo vlog za Fazo A – Sklop II: 15. 11. 2022, 15. 4. 2023, 15. 9. 2023, 15. 1. 2024 in 15. 4. 2024. Roki za oddajo vlog za Fazo B v obeh sklopih javnega razpisa so v 30 dneh od datuma zaključka Faze A21 in so natančno opredeljeni v pogodbi za Fazo A pri vsakem od prejemnikov.

Več