Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD – subvencije za delodajalce

Datum objave: 10. 12. 2021

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD)

Naziv razpisa: Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD – subvencije za delodajalce

Področje: Subvencije za delodajalce

Upravičenec: Delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba in je v Poslovni register Slovenije vpisana najmanj 12 mesecev.

Razpisana vrednost: 260.000,00

Rok za prijave: 10. 1. 2022

Več