Javni razpis v okviru izbora operacij »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« za Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi

Datum objave: 19. 4. 2022

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD)

Naziv razpisa: Javni razpis v okviru izbora operacij »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« za Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi

Področje: Izobraževanje in zaposlovanje v kulturi

Namen: V letu 2022 bo 67 dodatno izobraženih mladih do 29. leta starosti, od tega 57 kandidatov v Vzhodni kohezijski regiji in 10 kandidatov v Zahodni kohezijski regiji v enem izmed 12 izobraževalnih modulov izvajanih v živo in/ali v spletni obliki.

Upravičenec: Brezposelni mladi s stalnim prebivališčem v Sloveniji in stari do vključno 29 let.

Razpisana vrednost: Brezplačna udeležba na izobraževanju        

Rok za prijave: 16. 5. 2022

Več