Javni razpis za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2023

Datum objave: 24. 3. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po namenih.

Upravičenec:

Vlagatelji za namen A so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki povezuje:

  • društva podeželske mladine ali društva podeželskih žensk ali lastnike gozdov v zvezo, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva ali
  • kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov in deluje na celotnem območju Republike Slovenije

Vlagatelji za namen B so: priznane rejske organizacije, ki delujejo kot nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije.

Vlagatelji za namen C so: druge nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki so registrirane po predpisih, ki urejajo društva, in delujejo na širšem območju Republike Slovenije.

Vlagatelji za namen Č so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki deluje izključno na področju ekološkega kmetovanja, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisana sredstva: Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 291.000 evrov. Od tega za namen A 144.000 evrov, namen B 102.000 evrov, namen C 25.000 evrov in namen Č 20.000 evrov.

Razpisan rok: 13. 4. 2023

Več