Javni razpis za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2023

Datum objave: 24. 3. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

Upravičenec: Vlagatelj je nepridobitna pravna oseba, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisana sredstva: Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 10.000 evrov.

Razpisan rok: 13. 4. 2023

Več