Javni razpis za dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022

Datum objave: 1. 7. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022

Področje: Čebelarstvo

Namen: Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva.

Upravičenec: Pogoji so našteti na strani 1746, 3. in 4. točka: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022089.pdf

Razpisana vrednost: 17.000,00 

Rok za prijave: 31. 7. 2022 do 23.59

Več