Javni razpis za finančni produkt – AGRO DOPOLNILNE

Datum objave: 13. 2. 2023

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Predmet: Finančni produkt AGRO DOPOLNILNE je po vsebini dolgoročno razvojno posojilo z ugodnimi pogoji, katerega cilj je izboljšanje dohodkovnega položaja kmetije in ustvarjanje delovnih mest na kmetijah, povečanje dodane vrednosti proizvodov in storitev in spodbujanje trženja, pri čemer Sklad daje prednost projektom, ki prispevajo k blaženju podnebnih sprememb in prilaganjem nanje. Namenjen je kmetijskim gospodarstvom na območju celotne Republike Slovenije, pri čemer pa imajo prednost območja z nižjo razvitostjo.

Upravičenec: Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je hkrati nosilec kmetijskega gospodarstva.

Razpisana sredstva: Skupni razpisani znesek posojilnega produkta AGRO DOPOLNILNE je 3.000.000 evrov.

Oblika sredstev: Posojilo

Min in max višina sredstev: 50.000,00 – 500.000,00 EUR

Odplačilna doba: 180 mesecev

Rok za prijave: od 27. 2. 2023 do 30. 4. 2024

Več