Javni razpis za finančni produkt – AGRO FI MIKRO

Datum objave: 13. 10. 2023

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Namen: Namen finančnega produkta je olajšati financiranje tekočega poslovanja kmetijskih gospodarstev in razvoja predvsem majhnih kmetij.

Upravičenci: Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za: majhno kmetijo, mladega kmeta, ki je lahko organiziran kot fizična oseba – kmetija, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, pravna oseba, registrirana v skladu z ZGD kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo.

Razpisana sredstva: 945.000 EUR

Rok prijave: od 30. 10. 2023 do 17. 5. 2024 oz. do porabe sredstev

Več