Javni razpis za finančni produkt – BIZI PF

Datum objave: 24. 3. 2023

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Namen in cilj: Finančni produkt je namenjen premagovanju časovnih razlik pri denarnih tokovih gospodarskih subjektov, pri čemer se prednostno podpirajo vlagatelji z izkušnjami pri izvajanju projektov iz nepovratnih virov. Finančni produkt je namenjen vlagateljem na območju celotne Republike Slovenije, prednost pa imajo območja z nižjo razvitostjo in območja avtohtonih narodnih skupnosti.

Upravičenec:

  1. Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot: pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje), fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost;
  2. Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot: zadruga, zadružna zveza;
  3. Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2021;
  4. Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločbo in/ali ima že podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

Razpisana sredstva: 4.000.000,00 EUR

Oblika sredstev: Posojilo

Min in max višina sredstev: 30.000-450.000 EUR

Skupna doba vračanja: do 36 mesecev z vključenim moratorijem.

Razpisan rok: Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 10. 4. 2023 do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

Več