Javni razpis za finančni produkt – LOKALNO PF

Datum objave: 24. 3. 2023

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Namen: Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo neprofitne javne organizacije odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije.

Finančni produkt je namenjen vlagateljem na območju celotne Republike Slovenije, pri čemer pa imajo prednost vlagatelji iz območij z nižjo razvitostjo in območij avtohtonih narodnih skupnosti.

Upravičenec: Pravne osebe v javni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot javni zavod, javni raziskovalni zavod, skupnost zavodov, zbornica, gospodarska zbornica, javni sklad, ustanova, ostale organizacije, organizirane kot nevladna/študentska organizacija, narodnostna skupnost, javna agencija, sindikati. Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2021.

Razpisana sredstva: 2.000.000 EUR

Oblika sredstev: Posojilo

Min in max višina sredstev: 10.000-150.000 EUR

Razpisan rok: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 10. 4. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Več