Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024

Datum objave: 1. 3. 2024

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet: Predmet javnega razpisa je dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Cilj intervencije: Cilji intervencije podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov so izboljšanje starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev oziroma ohranitev delovnih mest na prevzetem kmetijskem gospodarstvu.

Upravičenec: Vlagatelj je mladi kmet, ki je:

  • fizična oseba,
  • samostojni podjetnik posameznik ali
  • družba z omejeno odgovornostjo, ki jo ustanovi fizična oseba, ki je edini družbenik in tudi poslovodja te družbe (v nadaljnjem besedilu: enoosebna gospodarska družba).

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 16.236.156 eurov.

Razpisan rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. 3. 2024, od vključno 8. ure, do vključno 7. 6. 2024, do 14. ure.

Več