Javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov

Datum objave: 10. 11. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Namen: Namen javnega razpisa je spodbujati invalidska podjetja in zaposlitvene centre k uvajanju prožnejših oblik dela. Izbrani projekti bodo s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi naslavljali približevanje delodajalcev zmožnostim in sposobnostim invalidov z uvajanjem prožnejšega načina dela, večjo podporo pri organizaciji delovnega procesa s strani delodajalca, ob hkratnem razvijanju kompetenc zaposlenih, s poudarkom na digitalnih kompetencah in kompetencah za prožnejše oblike dela.

Javni razpis se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost in se financira iz sredstev Evropske Unije – NextGenerationEU, Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Upravičenci: Na javni razpis se lahko prijavi invalidsko podjetje ali zaposlitveni center (ki nastopi v vlogi kot prijavitelj) skupaj z najmanj enim ali največ dvema projektnima partnerjema, ki posluje/ta in izkazuje/ta reference na področju projektnih aktivnosti.

Razpisana sredstva: 2.199.500,00

Rok za prijavo: 11. 12. 2023 do 23.59 oz. do 10. 1. 2024 do 23.59 ure oz. podaljšano do 31. 1. 2024 do 23.59

Več